Sundered Skies

Egy harc vége

A Freedom szigeten ragadt elf csapatnak sikerült kitörnie, és pár hajót megkaparintva elmenekültek.
A Tövis királynő, az elfek uralkodója háborút hirdetett a lázadók ellen. A Kereskedelmi tanács más népei próbálták békésen rendezni a dolgot, de a Freedom sziget megtámadása elkerülhetetlennek látszott.
Az elf esküszegők azonban támogatóikkal partra szálltak az elf Heartland szigeten, és a meggyengült védelmet kihasználta megtámadták a királynő palotáját.
A csapat tagjai közben behatoltak az elfek nagy fájának a Levélúrnak gyökerei közt a Húskohóba a szent helyre, ahol a vadoncokat készítik. A terem közepén egy áttetsző hollós végű botot találtak. Mikor közelébe értek fényesség vette őket körül és egy gyönyörű elf papnő előtt találták magukat.
Ő Holló egy ősi elf papnő, aki már csak lélekben létezik. Elmondta, hogy egy démon megtévesztette az elfeket, és a Tövis királynő és népe a valódi Vadon isten helyett őt szolgálják a Törés óta. Ő látva a helyzetet megtámadta a démont, de küzdelmük azóta is tart. Most azonban, ha el tudják terelni a démon figyelmét, győzelmet arathat felette.
Ezt követően a csapat megint a Húskohóban találta magát. Kisvártatva a földből és gyökerekből alakok alakultak ki, és a csapat tagjainak a saját képmásaikkal kellett szembenézni. Kezdetben nehéz helyzetbe kerültek, már a menekülésen gondolkoztak, de végül összeszedték magukat, és legyőzték a saját klónjaikat.
Ezzel egyidőben Hollónak sikerült elűznie a démont, és így az elfek megszabadultak a gonosz befolyás alól.

View
Valódi freedom isle

Mikor a tünde flotta üldözni kezdte a karaktereket, a függetlenség pártiak elérkezettnek látták az időt a vadoncok kiszabadításához. Az akció közben azonban felfedezték őket, és a kialakuló harcokba egyre többen bekapcsolódtak. Végül a tüdék visszaszorultak fa házaikba és laktanyájukba. A ragyogásszülöttek bekerítették őket, de nem indítottak támadást ellenük. Közben elfoglalták a kikötőt is, és a kikötő védelmi fegyverekkel megakadályozták a tünde flotta visszatérését. A tündérek megpróbáltak egy helyen partraszállni, de a rossz viszonyok miatt az odasiető ragyogászülöttek megakadályozták ezt. Mikor a karakterek visszatérnek megpróbálnak behajózni a titkos kikötőbe, de lőnek rájuk. Sikerül tisztázniuk a helyzetet, és végül a fő kikötőbe kötnek ki. A blokád alatt tartott tündéknek ultimátumot adtak, hogy ha egy órán belül nem adják meg magukat, akkor felgyújtják az egyik fát. A tündék fél óra múlva elterelő kitörést kezdtek medvékkel és kutyákkal, íjász fedezet mellett. A csapat odasietett, és gyorsan legyőzték a támadó állatokat. Közben a fő tünde erő az ellentétes oldalon próbált kitörni, akihez az állatoknak fedező íjászok is megpróbáltak csatlakozni. Közben a csapat utánuk lőtt amit tudott, és Tiamat tűzlabdájától gyanúsan gyorsan belobbantak a lakófák.

View
Rejtély

Visszafelé utón Freedom Isle felé elhalálozott Dremius!

View
Felszabadító kaland

Miután a csapat visszatért Freedom Islere találkoznak Allenanda Dremiussal, aki megint kellemetlenkedik, de nem talál semmi terhelőt. Mint kiderül valakik felgyújtottak egy szent elf fát, és a tettesek után nyomoznak. Miután visszatérnek Hayle házába, ö bemutatja a helyi függetlenség párti ragyogászülöttek vezetőjét Hammokot aki a csapat segítségét kéri. Azt tervezik, hogy kiszabadítják a vadonc rabszolgákat, és elmenekítik a szigetről őket. A kiszabadító akció tervezése közben megérkezik Malanda és Ivy. Malanda átveszi az irányítást, és gyorsan felvázol egy akció tervet. A csapat némi kérdezősködés után elfogadja. Hogy ne keveredjenek gyanúba elhatározzák, hogy nyíltan elhajóznak a szigetről, majd visszatérnek egy titkos kikötőbe. Miközben a kikötőben a hajójuk felé tartanak eléjük áll Allenanda Dremius egy csapat elf őr élén, és le akarja tartóztatnia társaságot terrorizmus vádjával. A csapad támad, és legyőzik az elfeket, Allenanda Dremiust ájultan viszik magukkal a hajóra. Némi nyílzáporban hagyják el a kikötőt, majd alulról kerülve a szigetet megpróbálják lerázni az üldözésükre induló elf flottát. Sikerül némi egérutat nyerni, és az elf hajók többsége nem tudja tartani velük az iramot. Egy katonákkal megrakott wasp spelljammer hajót küldenek üldözésükre, ami viszonylag gyorsan be is éri őket. Az elf kapitány megadásra szólítja fel a csapatot, akik Allenanda Dremius megölésével fenyegetőznek. A pattanásig feszült helyzetben az elf hajó elsőtisztje Olaf elfogja a kapitányt, és megparancsolja az elfeknek a fegyverletételt. A csapat átszáll az elf hajóra, és elfoglalja azt.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.